HTML i CSS predlošci

Jednom kad se počnete upoznavati sa CSS-om, sjajna je ideja vježbati odabir teme koja ima potpuno osnovni dizajn, na kojoj ćete unositi promjene.

Važno je razumjeti kako jednostavne promjene ponekad mogu drastično utjecati na izgled vaše stranice, a ponekad ne toliko.

U konačnici, vježbanje sa izmjenom HTML i CSS koda, će najbolje pomoći da vizualno vidite promjene koje unosite.

Stoga korištenjem Uređivača na ovoj stranici pokušajte eksperimentirati s nekoliko HTML i CSS predložaka

HTML predložak

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Moja stranica</title>
</head>
<body>

<div class="header">
 <h1>Moja stranica</h1>
 <p>Stranica koju sam kreirao.</p>
</div>

<div class="navbar">
 <a href="#">Poveznica</a>
 <a href="#">Poveznica</a>
 <a href="#">Poveznica</a>
 <a href="#" class="right">Poveznica</a>
</div>

<div class="row">
 <div class="side">
  <h2>O Meni</h2>
  <h5>Moja slika:</h5>
  <div class="fakeimg" style="height:200px;">Slika</div>
  <p>Neki obični tekst..</p>
  <h3>Još dodatnog teksta</h3>
  <p>Ovdje ću staviti još dodatnog teksta.</p>
  <div class="fakeimg" style="height:60px;">Slika</div><br>
  <div class="fakeimg" style="height:60px;">Slika</div><br>
  <div class="fakeimg" style="height:60px;">Slika</div>
 </div>
 <div class="main">
  <h2>VELIKI NASLOV</h2>
  <h5>Opis naslova</h5>
  <div class="fakeimg" style="height:200px;">Slika</div>
  <p>Još teksta..</p>
  <p>Dodatni tekst na mojoj stranici.</p>
  <br>
  <h2>Veliki naslov</h2>
  <h5>Opis naslova</h5>
  <div class="fakeimg" style="height:200px;">Slika</div>
  <p>Još teksta..</p>
  <p>Još dodatnog teksta.</p>
 </div>
</div>

<div class="footer">
 <h2>Podnožje</h2>
</div>

</body>
</html>

CSS predložak

* {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 margin: 0;
}

/* Stilizirajte zaglavlje */
.header {
 padding: 80px;
 text-align: center;
 background: #1abc9c;
 color: white;
}

/* Povećajte veličinu fonta elementa h1 */
.header h1 {
 font-size: 40px;
}

/* Stilizirajte gornju navigacijsku traku */
.navbar {
 overflow: hidden;
 background-color: #333;
}

/* Stilizirajte veze navigacijske trake */
.navbar a {
 float: left;
 display: block;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 14px 20px;
 text-decoration: none;
}

/* Desno poravnata poveznica*/
.navbar a.right {
 float: right;
}

/* Promjena boje kada mišom pređeš preko elementa*/
.navbar a:hover {
 background-color: #ddd;
 color: black;
}

/* Spremnik stupca */
.row { 
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
}

/* Napravite dva nejednaka stupca koji se nalaze jedan do drugog */
/* Bočna traka/lijevi stupac */
.side {
 flex: 30%;
 background-color: #f1f1f1;
 padding: 20px;
}

/* Glavni stupac */
.main {  
 flex: 70%;
 background-color: white;
 padding: 20px;
}

/* Lažna slika, samo za ovaj primjer */
.fakeimg {
 background-color: #aaa;
 width: 100%;
 padding: 20px;
}

/* Podnožje*/
.footer {
 padding: 20px;
 text-align: center;
 background: #ddd;
}

/* Responzivni izgled - kada je zaslon manji od 700px širok, neka dva stupca budu naslagana jedan na drugi umjesto jedan pored drugog */
@media screen and (max-width: 700px) {
 .row {  
  flex-direction: column;
 }
}

/* Responzivni izgled - kada je zaslon manji od 400 px širok, neka se navigacijske veze slažu jedna na drugu umjesto jedna pored druge */
@media screen and (max-width: 400px) {
 .navbar a {
  float: none;
  width:100%;
 }
}

Nastavi tečaj – Osnove JavaScripta

Related Posts

Osnove CSS-aOsnove CSS-a

HTML nam omogućuje mnoge mogućnosti, kao što su ubacivanje naslova, stiliziranog teksta, videozapisa i fotografija, no iako se i korištenjem samog HTML-a stranica može stilizirati, najčešće se za stil stranice

READ MOREREAD MORE

CSS selektoriCSS selektori

Svaki od elemenata koji je dodan na web stanicu može biti oblikovan pomoću CSS-a. CSS selektor služi kao veza između HTML elementa i njegovog CSS oblikovanja (kao što je boja,

READ MOREREAD MORE