Autor: Programiranje

KreiranjeJavaScript skriptiKreiranjeJavaScript skripti

Kako bi mogli kreirati JavaScript skriptu, možemo deklarirati funkciju putem klasičnog funkcijskog iskaza. Kreiranje funkcija predstavlja osnovu programiranja u ovom jeziku. Da bismo koristili funkciju, moramo je deklarirati. Deklaracija obavezno sadrži ključnu riječ function. Poslije nje se može navesti naziv funkcije, a onda obavezno zagrade unutar kojih se može navesti lista formalnih parametara. Konačno, obavezno se navode vitičaste zagrade (blok) unutar kojih se može navesti tijelo funkcije, odnosno njene naredbe. Rezultat se može vratiti korištenjem direktive return. Primjer Primjer kako Javascript funkcija djeluje unutar web stranice

READ MOREREAD MORE

Osnove JavaScriptaOsnove JavaScripta

JavaScript omogućuje izvršavanje određenih radnji u inače statičnimHTML-dokumentima, npr. interakciju s korisnikom, promjenu svojstavapreglednikova prozora ili dinamičko stvaranje HTML-sadržaja. JavaScript program se uvodi na stranicu korištenjem <script> oznake. Ova oznaka se može navesti bilo gdje na web stranici. Dakle, unutar ovog elementa se nalaze JavaScript naredbe koje web preglednik interpretira. Samim tim je

READ MOREREAD MORE