KreiranjeJavaScript skripti

Kako bi mogli kreirati JavaScript skriptu, možemo deklarirati funkciju putem klasičnog funkcijskog iskaza.

Kreiranje funkcija predstavlja osnovu programiranja u ovom jeziku.

Da bismo koristili funkciju, moramo je deklarirati. Deklaracija obavezno sadrži ključnu riječ function. Poslije nje se može navesti naziv funkcije, a onda obavezno zagrade unutar kojih se može navesti lista formalnih parametara.

Konačno, obavezno se navode vitičaste zagrade (blok) unutar kojih se može navesti tijelo funkcije, odnosno njene naredbe. Rezultat se može vratiti korištenjem direktive return.


Primjer

function nazivFunkcije(formalni parametri)
{
  ...naredbe unutar funkcije
  return rezultat;
}

Primjer kako Javascript funkcija djeluje unutar web stranice je idući;

Napisati ćemo funkciju s nazivom Test unutar koje ćemo staviti naredbu document.write

document.write je funkcija koja upisuje niz znakova koji se proslijedi kao prvi argument u HTML-dokument na mjestu gdje se funkcija poziva

JavaScript

function test1() {
document.write("Testiram ispis iz JavaScriptdokumenta.");
}

HTML

<button type="button" onclick="test1()" id="gumb">Stisni me</button>

JOŠ PRIMJERA

U ovom dijelu ćemo prikazati kako prikazati informacije u HTML dokumentu odnosno kako
utjecati na njihov prikaz korištenjem JavaScripta.

Dvije često korištene funkcije vezane su uz objekte document i
window:

Već smo vidjeli kako je document.write funkcija koja upisuje niz znakova koji se
proslijedi kao prvi argument u HTML-dokument na mjestu gdje se
fukncija poziva

window.alert – funkcija ispisuje niz znakova koji se proslijedi
kao prvi argument u zasebnom prozoru i ne dopušta nastavak
izvršavanja programa dok se ne zatvori.

Izbacivanje poruke korisniku putem skočnog prozora (pop-up) se radi korištenjem
windows.alert() naredbe. U ovom slučaju je alert() metoda (funkcija) u koju možemo upisati
tekst koji će se prikazati u skočnom prozoru.


Prvo je potrebno kreirati skriptu koja sadrži funkciju.

Zalijepi ovaj JAVASCRIPT u Uređivač

function test1() {
 window.alert("Pop-up prozor");
 } 

HTML

Funkciju ćemo pozvati na pritisak gumba, a funkcija će prikazati skočni prozor s porukom
„Pop-up prozor“.

<button type="button" onclick="test1()" id="gumb">Stisni me</button>

Vidi dodatne primjere

Related Posts

Osnove JavaScriptaOsnove JavaScripta

JavaScript omogućuje izvršavanje određenih radnji u inače statičnimHTML-dokumentima, npr. interakciju s korisnikom, promjenu svojstavapreglednikova prozora ili dinamičko stvaranje HTML-sadržaja. JavaScript program se uvodi na stranicu korištenjem <script> oznake. Ova oznaka se može navesti bilo gdje na web stranici. Dakle, unutar ovog elementa se nalaze JavaScript naredbe koje web preglednik interpretira. Samim tim je

READ MOREREAD MORE