HTML poveznice (linkovi)

Poveznice ili linkovi su najjači adut web stranica i omogućavaju brzi prelazak s jedne web stranice na drugu, unutar istog web sjedišta ili drugdje na internetu.

Poveznica (link ili hiperlink) je riječ, skupina riječi ili slika na koju možemo kliknuti kako bi nas povezala s novom web stranicom ili s drugom stranicom unutar postojeće web stranice.

Poveznice nam omogućuju prelazak na novi dokument ili dio unutar postojećeg dokumenta.


HTML oznaka <a> definira hipervezu. Ima sljedeću sintaksu:

<a href="url">tekst poveznice</a>

Najvažniji atribut elementa <a> je atribut href, koji označava odredište poveznice.

Tekst poveznice dio je koji će biti vidljiv čitatelju. Klikom na tekst veze, čitatelj će poslati na navedenu URL adresu.

Primjer ispod pokazuje kako odvesti čitatelja na početnu stranicu ovog tečaja

<a href="http://e-programiranje.com/">Posjeti stranicu E-programiranje.com</a>

Nastavi tečaj – umetanje fotografija i video elemenata u HTML

Related Posts