!DOCTYPE deklaracija

<!DOCTYPE html>

Svi HTML dokumenti moraju početi s !DOCTYPE deklaracijom.

Deklaracija nije HTML oznaka. To je “informacija” pregledniku o tome koju vrstu dokumenta treba očekivati.

Potrebno ju je navesti na samom početku HTML dokumenta, prije svih drugih elemenata.

DOCTYPE deklaracija nije HTML-element, nego instrukcija pregledniku, kako bi preglednik znao koju inačicu HTML-a treba interpretirati.

U HTML 5 deklaracija je jednostavna:<!DOCTYPE html>

U starijim verzijama (HTML 4 ili XHTML) deklaracija je kompliciranija jer se deklaracija mora odnositi na DTD (Definiciju vrste dokumenta).

pa tako primjerice definicija u HTML 4.01 izgleda ovako:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Dok definicija u XHTML 1.1 izgleda ovako:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Related Posts